Dịch vụ màn hình Dịch vụ màn hình

Trung Tâm Sửa Chữa Và Bảo Hành

ZUZUmobile

Giờ làm việc: 8H00 - 20H00

Trung Tâm Sửa Chữa

Uy tín - chuyên nghiệp - chất lượng

Hotline

0912 50 99 00

Bảng Gía Tham khảo Apple Watch

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình App Watch.

Bảng Gía Tham khảo Samsung 1

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Samsung.

Bảng Giá Tham Khảo Vsmart.

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Vsmart.

Bảng Giá Tham Khảo Iphone

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Iphone.

Bảng Giá Tham Khảo Ipad

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Ipad.

Bảng Giá Tham Khảo SamSung 2

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình SamSung

Bảng Giá Tham Khảo SamSung Tab.

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình SamSung Tab.

Bảng Giá Tham Khảo Sony

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Sony.

Bảng Giá Tham Khảo Nokia

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Nokia

Bảng Giá Tham Khảo LG

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình LG.

Bảng Giá Tham Khảo HTC

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình HTC.

Bảng Giá Tham Khảo OPPO

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình OPPO.

Bảng Giá Tham Khảo ASUS Zenfone.

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình ASUS Zenfone.

Bảng Giá Tham Khảo SKY

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình SKY.

Bảng Giá Tham Khảo Lenovo

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Lenovo.

Bảng Giá Tham Khảo BlackBerry

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình BlackBerry.

Bảng Giá Tham Khảo Xiaomi

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình Xiaomi.

Bảng Giá Tham Khảo WIKO

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình WIKO.

Bảng Giá Tham Khảo GIONEE

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình GIONEE.

Bảng Giá Tham Khảo COOLPAD

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình COOLPAD.

Bảng Giá Tham Khảo WING

Thay Mặt Kính, Thay Cảm Ứng, Thay Màn Hình WING.

Để lại số điện thoại - chúng tối gọi lại tư vấn sau 30 giây

Chat Zalo
290 Phố Vọng
0912 50 99 00